Sven Spiegelberg AB

 

Nyheter 

 

Från och med 2017 så har min enskilda firma övergått i aktiebolagsform och jag samlar fyra varumärken i det nya bolaget Sven Spiegelberg AB.

 

Några exempel på tjänster jag kan erbjuda:

 

Yrkesutbildning inom El- och Energiprogrammet.

 

Uthyrning av laborationsutrustning för ellära och elkvalitet.

 

Uppdragsutbildning inom ellära.


Kursplanering


Projektledning vid framtagning av läromedel


Redaktionella tjänster


Grafisk produktion


Kurser & seminarier

 

 

Jag har en bakgrund som servicetekniker och jobbade med minidatorer och datakommunikation på 70- och 80-talet. Under 80- och 90 talet arbetade jag som yrkeslärare på gymnasiet inom el och elektronik. Jag tog min yrkeslärarexamen 1989.

Mellan 1996 och 2008 har jag arbetat som förlagsredaktör och projektledare på läromedelsförlaget Liber AB. Jag var med och skapade serien ”Arbeta med el” och vidareutvecklade läromedel inom ellära, elektronik och styrteknik.

Sedan 2008 driver jag företaget Spiegelberg utbildningskonsult och skriver läromedel inom ellära och elektronik. Jag har skrivit tre böcker som är utgivna på Liber AB.

2014 startade jag Spiegelberg Förlag och ger nu ut övningsböcker och mätövningsböcker till den labbutrustning jag konstruerat.

2015 etablerade jag Spiegelberg Utbildning som bedriver yrkesutbildning inom Gymnasieskolan, komvux och industrin.

2017 har min enskilda firma ombildats till Sven Spiegelberg AB.

 

Här är exempel på böcker jag skrivit.

Boken "Ellära" täcker kursen "Praktisk ellära" och flera olika utbildningsbehov inom gymnasieskolan och fortbildning av yrkesverksamma inom industrin.

 

Boken "Introduktion till el- och energiprogrammet" ger en samlad introduktion till el och energiprogrammet. Boken hjälper eleverna att skapa sig en bild av utbildningen och att sätta upp personliga mål.

Boken "Fordon el och elektronik" ger baskunskaper inom fordonselektronik.

 

Sven Spiegelberg juli 2013